CARD GHI HÌNH VANTECH
CARD VT-2008
Name: CARD GHI HINH VT-2008
CARD GHI HÌNH CAMERA VT-2008 08 KÊNH QUA MẠNG INTERNET
* Video input: 4 port Realtime
* Tốc độ ghi hình: 200fps (PAL)
* Định dạng hình ảnh: H.264/MPG4
* Hõ trợ trình duyệt web IE

Price: Contact

Other products

VT-1608
Name: CARD GHI HÌNH 16 KÊNH VT-1608
CARD GHI HÌNH KTS 16 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-1608, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 16 Port, Ngõ vào âm thanh: 16 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 400fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)Price: Contact
VT-808
Name: Card ghi hình 8 kênh VT-808
CARD GHI HÌNH KTS 8 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-808, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 8 Port, Ngõ vào âm thanh: 8 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 200fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)Price: Contact
VT-408
Name: CARD GHI HÌNH 4 KÊNH VT-408
CARD GHI HÌNH KTS 4 KÊNH CAMERA
- 4 Channels Video Captured Card
- Card ghi hình VT-408, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 4 Port, Ngõ vào âm thanh: 4 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 100fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)Price: Contact
H-1604
Name: CARD GHI HÌNH 16 KÊNH CAMERA H-1604
CARD GHI HÌNH KTS 16 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-1604, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 16 Port, Ngõ vào âm thanh: 8 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 400fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)Price: Contact
H-804
Name: CARD GHI HÌNH 8 KÊNH H-804
CARD GHI HÌNH KTS 8 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-804, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 8 Port, Ngõ vào âm thanh: 4 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 200fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)Price: Contact
CARD H-404
Name: CARD GHI HÌNH 4 KÊNH H-404
CARD GHI HÌNH KTS 4 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-404, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 4 Port, Ngõ vào âm thanh: 2 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 100fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)Price: Contact
HT-104
Name: VIDEO CAPTURED CARD H-104
CARD GHI HÌNH KTS 2 KÊNH CAMERA (2 Port Realtime/2Port)
- Card ghi hình H-104, chuẩn nén H.264
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 25fps (hệ Pal)


Price: Contact
Card Ghi Hình VT-7008
Name: Card VT-7008
CARD GHI HÌNH VT-7008
-Card VT-7008, 8 kênh qua mạng
- Xem qua mạng Lan, Internet
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ! Mpeg4 Video Capture Card
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 200fpsPrice: Contact
VT-7004
Name: CARD GHI HINH VT-7004
 CARD GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ: VT-7004
* Thông số kỹ thuật:
Card ghi hình 04 kênh qua mạng Internet
- Video Input: 4 port Realtime
- Display/Record Frame Rate: 100fps (Pal)
- Compression Format: H.264/MPEG4
- Network Protocol: TCP/UDP
- Suport IE browser. Client site Software built-in DDNSPrice: Contact
CARD GHI HÌNH VANTECH VT-2004
Name: VANTECH VT-2004
CARD GHI HÌNH CAMERA 04 KÊNH QUA MẠNG INTERNET
* Video input: 4 port Realtime
* Tốc độ ghi hình: 100fps (PAL)
* Định dạng hình ảnh: H.264/MPG4
* Hõ trợ trình duyệt web IE

...
Price: Contact
Contact
Online support
New products
Partners